Erfpacht.jpg

Wenst u dit vastgoed te bezichtigen? Contacteer uw vastgoed makelaar of bel naar 09/24 24 995.

Dossier aangeboden in het kader van erfpachtprocedure

Rustig gelegen te renoveren rijwoning in Begijnhof van Diest.

De startprijs is de minimum instelprijs voor de jaarlijkse canon.

Transactietype Erfpacht
Vastgoedtype Residentieel
Constructie Gesloten bebouwing
Bestemming Verblijfplaats
Watertoets Effectief overstromingsgevoelig

Het Begijnhof van Diest werd in 1998 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed en biedt een mooie omgeving om rustig te wonen.

Opgelet : deze woning wordt niet te koop aangeboden maar wordt aangeboden in het kader van de erfpachtprocedure.

Erfpacht betekent dat je het gebruiksrecht van een woning koopt voor een termijn van 33 jaar. Via de erfpachtregeling met het OCMW is deze termijn verlengbaar.  Als de termijn van het gebruiksrecht verloopt, komt de eigendom van de woning opnieuw toe aan het OCMW.

De pacht is overerfbaar.

 

Renovatieplicht: In ruil voor het gebruiksrecht van de woning engageert de erfpachter zich ertoe de woning te renoveren en te onderhouden in samenspraak met Onroerend Erfgoed, erfpachtmodaliteiten:

- modelovereenkomst met betrekking tot woning in Begijnhof Diest;
- het huishoudelijk reglement voor de begijnhofsite;
- de cultuur-historische evaluatie, opgemaakt door Team Van Meer (zie synthese met o.a. uit te voeren restauratiewerken);
- de verslagen van Monumentenwacht vzw;
- het beheersplan voor het begijnhof te Diest, opgemaakt door ARAT en Studiebureau Monumentenzorg (ongeacht de visie/plannen van de erfpachter, geldt o.a. een verplichting  om aanbouwen en achterbouwen, die als zijnde ‘zeer storend’ zijn ingekleurd in het beheerplan, te verwijderen).

 

Subsidie

Voor sommige werken kan de erfpachter tot 80% subsidie bekomen. De regelgeving kan online geraadpleegd worden via volgende website: http://www.onroerenderfgoed.be

 • Als er grote restauratiewerken moeten gebeuren dient samengewerkt te worden met een restauratie-architect, die ervaring heeft met beschermd erfgoed.
 • Om het dossier goed te kunnen opmaken zal soms een materiaal-technisch of stabiliteitstechnisch vooronderzoek noodzakelijk zijn. Hiervoor kan een onderzoekspremie aangevraagd worden: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/onderzoekspremie/
 • Verder kan ook onder de huidige regelgeving een erfgoedepremie aanvraagd worden aan 80% (en geen 40% aangezien het OCMW eigenaar blijft).
 • Er zijn 2 soorten erfgoedpremies: de standaardpremie en de bijzondere premie: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/
 • De standaardpremie kan jaarlijks aangevraagd worden: 80% van 25.000,00 euro, 1 premie exterieur en nog een premie interieur als het om de restauratie van waardevolle interieurelementen gaat. Als het dossier volledig is, is er een doorlooptijd van ongeveer 90 dagen om het goed te keuren. De werken kunnen pas nadien starten. Voor meer gedetailleerde informatie kijkt u best op: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/standaardprocedure/
 • De bijzondere premie kan ook, maar kent een langere behandelingstermijn (er is een lange wachtlijst voor deze premies) https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/standaardprocedure/
 • Om erfgoedpremies te kunnen aanvragen moet er een goedgekeurd beheersplan zijn. Voor de werken opgenomen in dat beheersplan kan dan een premie aangevraagd worden. Er werd recent een beheersplan goedgekeurd: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/205  De lijst met werken vindt u in bijlage 08.01
 • Wat vergunningen betreft is er een onderscheid tussen vergunningen en toelatingen: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/vergunningen/beschermd-onroerend-erfgoed/

 

Onroerend Erfgoed Beheersplan

Meerjarenplan voor de globale aanpak van het Begijnhof, zie eveneens Diest - Begijnhof.

Wat is erfpacht, 'Erfpacht en opstalrecht' Prof. dr. Matthias E. Storme, uitgave oktober 2015.

Via het Covast-biedingssysteem dienen kandidaat-erfpachters een bod uit te brengen op de canon (jaarlijkse erfpachtvergoeding).  Deze canon wordt dan in maandelijkse schijven (vergelijkbaar met een huurpijs) betaald aan het OCMW.

Bijkomend dient voor dit pand een éénmalig 'instaprecht' betaald te worden ten bedrage van € 11.000,00 (te voldoen bij het verlijden van de authentieke akte).

 

Beschrijving pand:

Deze te renoveren woning betreft een woning in gesloten bebouwing met tuin en bijgebouw. Bouwjaar vóór 1850. De voorgevelbreedte van de woning bedraagt ca 5,92 meter.

De woning bestaat uit:

Gelijkvloers (ca 67,00 m²):

- inkomhal (elektriciteitsmeter enkel tarief);
- traphal met gasteller, gaswandketel (merk Junkers) voor warmwatervoorziening;
- woonkamer met aparte gaskachel;
- badkamer (individuele electrische verwarming);
- keuken met aparte gaskachel;
- bijkeuken.


1ste verdieping (ca 39,00 m²):
- nachthal;
- slaapkamer 1 (straatzijde links);
- slaapkamer 2 (achterzijde rechts).

Zolderverdieping

Bijgebouw (ca 33,00 m²)

 

Samenvatting beschermingsstatuut:

Beschermde cultuurhistorische landschappen: Begijnhof: gebouwencomplex met omgeving

Beschermde monumenten: Begijnhof: kerk, poort en gebouwen

Vastgestelde archeologische zones: Historische stadskern van Diest

Vastgesteld bouwkundig erfgoed - gehelen: Begijnhof

UNESCO werelderfgoed kernzones: Begijnhof van Diest

UNESCO werelderfgoed bufferzones: Begijnhof van Diest: buffer

Beheersplannen: Diest - Begijnhof

Inventaris bouwkundig erfgoed - gehelen: Begijnhof

INFORMATIE:

Ligging Vlaanderen
Locatie Centrum stad
Aard Huis
Geschikt als Gezinswoning
Beschikbaar Bij notariële akte
Staat Totale renovatie
Basis KI 273 €
Kadastraal gekend Diest, 1 Afd, Sectie A, nr 1870
Bouwjaar vóór 1850
Oppervlakte 1a 73 ca
EPC certificaat 20170111-0001924115-2
EPC score 761 kwh/m²
Stedenbouwkundige vergunning Vergunning niet uitgereikt
Recente stedenbouwkundige bestemming Andere
Detail stedenbouwkundige bestemming Volgens het gewestplan Aarschot - Diest (goedgekeurd dd 07/11/1978) is het goed gelegen deels in woongebied met cult, historische of esthetische waarde en deels in Parkgebied - BPA De Demer /D/2059/19B (goedgekeurd dd 24/08/16) Gelegen in de afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Diest (goedgekeurd dd. 18/01/2016)
Verkavelingsvergunning Geen vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige overtreding Onbekend
Voorkooprecht Geen voorkooprecht voorhanden
As-built attest Niet van toepassing
Maakt deel uit van een voorkeursbesluit of projectbesluit Onbekend

Afbeeldingen:

Verloop biedingen:

 • Dossier online
 • Start eerste biedingsfase (online - publiek zichtbaar)
  vanaf 22/07/2017
 • Stop eerste biedingsfase (online - publiek zichtbaar)
  t.e.m 16/10/2017 15:00
 • Start tweede biedingsfase (offline - geheime bieding)
 • Stop tweede biedingsfase (offline - geheime bieding)
 • Aanvaarding bod

Biedingen Startprijs: € 2.700 2 biedingen.

vanaf 16/10/2017
berlau.be vastgoed: € 2.700
tot en met 31/10/2017
vanaf 16/10/2017
Alvast: € 2.800
tot en met 16/12/2017

Geïnteresseerd? Contacteer één van onderstaande makelaars voor meer informatie: 7 makelaars werken actief mee.